Contactgegevens


De Sieradenboulevard
 (www.sieradenboulevard.nl)

info@sieradenboulevard.nl

Jac. P. Thijssepark 1
1411 XJ Naarden
035 - 7502851

Uw betaling kunt u overmaken op

IBAN: NL03INGB0007028683 
BIC: INGBNL2A
Ten name van D.I. Both te Naarden


-->DISCLAIMER<--

Alle rechten voorbehouden. 


Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier. 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

De Sieradenboulevard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie. 

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. 

De Sieradenboulevard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Op alle informatie en ontwikkelde programmatuur op deze internetsite berust een copyright.
©2007-2011 De Sieradenboulevard Naarden